Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie“ informuje, że:

  • administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie“, ul. Jazdów 10A, 00–467 Warszawa;

  • przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać w celu procedury przygotowania ofert realizacji zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, tj. naboru wniosków, oceny wniosków, monitoringu, kontroli i archiwizacji zadań.

  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w procesie zawarcia umowy dot. przygotowania ofert realizacji zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

  • Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa;

  • treść wniosku i umowy stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, podlegającą udostępnieniu w trybie określonym w tej ustawie, w szczególności w zakresie imienia i nazwiska osoby zawierającej umowę z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie“, przedmiotu umowy i wysokości dotacji;

  • Państwa dane osobowe będą przechowywane do dnia upływu terminu przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania zleconego.

  • przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania w Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie“,

  • przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie Państwa danych osobowych - narusza przepisy prawa.